آشنایی با رشته مهندسی کامپیوتر و گرایشهای آن

متخصصان علوم کامپیوتر برای حل مشکلات برنامهها و بررسی عملکرد سخت افزارها و نرمافزارهای کامپیوتر، الگوریتمها را طراحی و تجزیه و تحلیل میکنند. در ابتداییترین سطح ، فناوری اطلاعات کاربرد فناوری برای حل مشکلات تجاری یا سازمانی در مقیاس گسترده است. بهطورکلی، رابطه بین فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر کاملاً نزدیک است و این دو رشته به یکدیگر وابسته هستند. همچنین بسیاری از رشتهها مانند مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات رابطه نزدیکی با مهندسی کامپیوتر دارند. سیستمهای خبره، اصول طراحی نرمافزار، مدیریت کنترل پروژه، مبانی فناوری اطلاعات، اصول فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی، مهندسی اینترنت، طراحی زبانهای برنامه سازی، سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای چند رسانهای، مدارهای الکترونیکی، سیستمهای کنترل خطی، آمار و احتمال مهندسی، الکترونیک دیجیتال، معماری کامپیوتر، امنیت سیستمهای پایه، مبانی شبکههای بیسیم، نظریه زبانها و ماشینها، سیگنالها و سیستم ها و … در حقیقت فناوری اطلاعات، طراحی و اجرای شبکههای رایانهای برای پردازش و ارتباط داده است و شامل طراحی سختافزار برای پردازش اطلاعات و اتصال مؤلفههای جداگانه و توسعه نرمافزار هایی است که می تواند به صورت کارآمد و بی عیب و نقص این داده ها را تجزیه و تحلیل کند. در مجموع این رشتهی تحصیلی را میتوان در قالب شاخههای مختلفی مانند نرم افزار، معماری سیستمهای کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات و نظایر آن طبقهبندی کرد که برخی از آنها گرایشهای مختص به خود را دارند.

به همین سبب این رشته در گروه شغلهای پردرآمد رشتهی کامپیوتر قرار گرفتهاست. در این مقاله از سری مقالات چراغ، به معرفی شغلهای پردرآمد رشته مهندسی کامپیوتر پرداختیم. همانطور که از نامش پیداست، رشته کامپیوتر به طراحی، ساخت، نگهداری و توسعه اجزای مختلف کامپیوتر و سیستم های کامپیوتری میپردازد. فناوری اطلاعات یا IT به توسعه، نگهداری و استفاده از نرمافزارهای رایانه ای، سیستم ها و شبکه ها اشاره دارد. گرابش فناوری اطلاعات دانشی را به مخاطب منتقل میکند که طی آن روشهای جمعآوری اطلاعات، استفاده و انتقال آن میسر شود. از آنجا که ما در “عصر اطلاعات” زندگی می کنیم، فناوری اطلاعات به بخش مهمی از زندگی روزمره ما تبدیل شده است. رشته فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، مهندسی برق و الکترونیک، هوش مصنوعی، رباتیک و … این شاخه مهندسی به فناوری برق می پردازد. رشته مهندسی برق از زمان آغاز فعالیت خود، در چندین گروه تخصصی، از جمله سیستمهای تولید و انتقال نیرو ، موتورها ، باتریها و سیستمهای کنترل گسترش یافته است. در حال حاضر بسیاری از شرکتها برای مدیریت رایانهها، شبکه ها و سایر زمینه های فنی مشاغل خود، دارای بخش IT هستند. به همین علت سطح وسیعی از مشاغل در جامعه به یک مهندس کامپیوتر نیاز دارند.

مشاغل IT شامل برنامهنویسی رایانه، مدیریت شبکه، مهندسی کامپیوتر، توسعه وب، پشتیبانی فنی و بسیاری از مشاغل مرتبط دیگر است. برنامهنویسی فقط ابزاری برای اجرای ایدهها است اما برنامهنویسی به خودی خود برای ایجاد نرمافزاری که مردم دوست دارند از آن استفاده کنند کافی نیست. طبق گزارش مجلهی «UbuntuPit» (ارائهدهندهی اخبار لینوکس، برنامهنویسی و…) بر اساس تحقیقات متخصصان، شغلهای پردرآمد رشته مهندسی کامپیوتر در سال ۲۰۱۹ را در این مقاله برای شما بیان مینماییم. با استفاده از این فناوری، کامپیوترها می توانند با پردازش مقادیر زیادی از دادهها و شناخت الگوهای موجود در دادهها به انجام کارهای خاص بپردازند. SAT یک آزمون ورودی است که توسط بیشتر دانشکدهها و دانشگاههای آمریکا و کانادا برای ارزیابی علمی یک دانشجو استفاده میشود. اکثر دانشگاههای انگلیس مانند آکسفورد برای رشته مهندسی کامپیوتر آزمون ورودی برگزار نمی کنند و فقط با آنها به صورت حضوری یا غیرحضوری مصاحبه میکنند. مهندسی کامپیوتر علاوه بر مفاهیم سخت افزاری تمرکز ویژه ایی بر مباحث نرمافزاری و توسعه آن ها برای انجام کارهایی مانند شبیه سازی، طراحی، پردازش، سنجش و آموزش دارد.

بدون یاد گرفتن این دروس و مفاهیم آنها نمی توان یک برنامه نویس خوب شد. همچنین آشنایی با مفاهیم مطرح شده در درس آمار و احتمال هم میتواند بسیار مفید باشد. مهندسی برق رابطه بسیار نزدیکی با رشتههای علوم و مهندسی کامپیوتر دارد. مهندسان برق بر روی طیف گستردهای از مؤلفهها، دستگاهها و سیستمها، از میکروچیپهای ریز تا ژنراتورهای بزرگ نیروگاهها کار می کنند. دانشجویی که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده است، بدون شک هیچ اطلاعی از چگونگی کار در حوزه رشته تحصیلی خود ندارد. این رشته هم به صورت بدون کنکور و هم به صورت با کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی ارائه می شود و شرایط ورود به آن بر اساس سوابق تحصیلی نیز فراهم است. بسیاری از دانشگاهها برای پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف از آنها آزمون ورودی میگیرند و در بعضی مواقع از آنها برای شرکت در مصاحبه حضوری دعوت میکنند. اکثر این رشته واحدهای درسی مشترکی را با یکدیگر دارند و به همین دلیل دانشجویان میتوانند در مقاطع تحصیلی بالاتر به رشتههای دیگر تغییر رشته دهند. ۴. بهترین دانشگاه ایران در خصوص رشته کامپیوتر کدام است؟ علوم کامپیوتر حوزهای است که به برنامه نویسان این توانایی را میدهد تا نرمافزار خود را سریع، کارآمد، قابل اعتماد، ایمن، قابل استفاده، هوشمند و مقیاس پذیر طراحی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید